karácsonyi istentisztelet

Legyen ma templom minden ember szíve,                                                 
Melyben a lélek szárnyat bontogat!                                                                                
Karácsony édes ünnepén                                                               
Legyen imádság minden gondolat.                                        
Sok  szeretettel  meghívjuk   a      

Legyen ma templom minden ember szíve,             Kossuth  Lajos   Evangélikus   Általános  Iskola
S legyen a templom tiszta, szent fehér. 
Karácsony édes ünnepén                                         
2018. december 19-én  16.30 órakor  tartandó
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,                                         karácsonyi   istentiszteletére  
Ez kösse egybe mind a kezeket. 
Karácsony édes ünnepén                                             
a  Belvárosi   Evangélikus   Templomba.
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

       Móra László:   Karácsony édes ünnepén

 


Országos tanulmányi versenyen

A Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara által szervezett országos tanulmányi versenyen a 12.a csapata: Demkó Cintia, Novák Lilla és Körmöndi Dániel II. helyezést ért el. A verseny tavasszal indult, az írásbeli fordulók után egy szóbeli vetélkedővel zárult november 30-án. A csapatnak biológiából, kémiából és mezőgazdasági ismeretekből kellett felkészülnie.
Felkészítő tanárok: Nemcsikné Marticsák Éva, Braunné Babidorics Mária
Gratulálunk!

Megemlékezés Veczán Pál esperes úrról

„LÁBAD ALATT HEGGYÉ NŐNEK A RÖGÖK”

Megemlékezés Veczán Pál esperes úrról

 

„Nem a lépcsőt kell ismerned,

csupán az első tétova lépést,

a végtelenbe szökő álmaid,

az ismeretlen titkok lakhelye felé vezető perceket,

csak néhány dolgot, lim-lomot,

másoknak talán kacatot.”

2018. november 30-án pénteken délelőtt iskolánk diákjai újra megemlékeztek iskolánk egykori alapítójáról, Veczán Pál esperes úrról. Veczán Pál szívügye volt a Krisztus-központú igehirdetés és az evangélikus gimnázium spirituális szolgálatának biztosítása. Diósgyőr evangélikusait személy szerint ismerte; telefonon és utcai találkozásaik alkalmával is pásztorolta övéit. Közvetlensége, megnyerő modora és igehirdetései a miskolc-belvárosi híveket is vonzották. Veczán Pál sírja a templom bejárata előtti kert öreg fenyőfái alatt nyugszik. Legyen áldott elvégzett szolgálata s szívünkben élő emléke.

 

„VANNAK ÓRÁK, MIKOR A DOLGOK LEVETIK ÁLARCAIKAT”

„VANNAK ÓRÁK, MIKOR A DOLGOK LEVETIK ÁLARCAIKAT”

Rendhagyó irodalomóra

2018. november utolsó péntekjén indult útjára iskolánkban a rendhagyó irodalomórák sora, az iskola diákszínpadának közreműködésével. Az első alkalommal a magyar avantgárd egyik legnagyobb alakját és barátait idézték meg a diákok a színpadon. Kassák Lajos Érsekújvárott született, apja patikaszolga, anyja mosónő. Tizenegy éves korában kimarad az iskolából, és beáll inasnak „Szporni úr" lakatosműhelyébe. Segédként szabadul, rövid ideig Győrött dolgozik, majd 17 évesen Pestre költözik. Mint vasmunkás több gyárban és műhelyben megfordul: dolgozik, szervezkedik, sztrájkol, ezért sorra elbocsátják. Az irodalommal az egyletben és a munkáskörökben ismerkedik. Kassák tiszta, hajlíthatatlan jellem volt, aki bámulatos eltökéltséggel, ösztönös biztonsággal és tudatos fölkészültséggel járta választott útját. Hatása igen nagy volt: tanult tőle Kosztolányi, Illyés, József Attila, Szabó Lőrinc, Radnóti, Vas István és még sokan mások is - s amikor szembefordultak a kassáki példával, magukkal is vittek belőle valamit.

A következő alkalommal (januárban) a Nyugat szerkesztőségének női szerzőit mutatják majd be a diákszínpad tagjai.