Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból

Negyedik alkalommal hirdette meg az Eszterházy Károly Egyetem TDK tehetségműhelye a Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból pályázati programot.

A Tudományos Diákköri mozgalom (TDK), a felsőoktatásban tanuló tehetséges, a tudományos problémafelvetés iránt érzékenységet mutató hallgatókat segíti kutatásaik megvalósításában, eredményeik publikálásában. A felsőoktatást jellemző, s a TDK-ban megvalósuló tehetséggondozás, folytatása a középiskolákban folyó tehetséggondozásnak. A tanulmányaikat felsőoktatási intézményben folytató középiskolásoknak alapvető érdeke, hogy megtalálják azokat a TDK köröket az általuk választott felsőoktatási intézményben, mely segítheti őket tudományos előmenetelükben.

A Tehetségútlevél sikeres felsőoktatási felvételi esetén meghívást is jelent a főiskolán működő tehetségműhelyekbe. Pályázni 4-6 oldal, társadalomtudományhoz kapcsolódó problémafelvetésekkel lehetett, szakirodalom felhasználásával. Iskolánkból 22 dolgozatot küldtünk be. Ebből a 2. fordulóba jutott 3 kivételével valamennyi diákunk. Nyolc szekcióban – öt előadás, egy film és két poszter szekcióban – közel húsz iskola vett részt az egyetem Tehetségútlevél Programján idén, melynek  január 18-án szerdán délutáni döntőjébe végül a megközelítőleg 100 pályaműből 64-et válogattak be. 

A pályamunkákat az egyetemi oktatók értékelték, minden szekcióban 3 helyezettet hirdettek.

Iskolánknak külön köszönetét fejezte ki dr. Hadnagy József az eredményhirdetés alkalmával, amiért minden évben szép számmal vesznek részt diákjaink.

Eredményeink  

Plakát szekció

1. helyezett: Schuszter Jennifer 10. E

1. helyezett: Kocsis Krisztina 10. E

2. helyezett: Bálint Tímea 10. E

3. helyezetett: Lengyel Noémi 10. E

Szóbeli előadások

2. helyezett: Kunfalvi Kitti 10. E

3. helyezett: Krucsai Viktória 10. D

3. helyezett: Szabó Roland 10. E

A többi résztvevő elismerő oklevélben részesült

Kulcsár Boglárka 10. D

Ráckövesi Anna 10. D

Görcsös Anna Helga 10. D

Lecsek Annamária 10.E

Szőlősi Andrea 10.E

Mátyás Anett 10.E

Szilágyi Teodóra 11. D

Posta Miklós 11.D

Soltész Alexandra 11. E

Várföldi Vanessza 11. E

Harsányi István 11. E

A nap végén még arra is volt energiája a felkészítő tanároknak, hogy a Tehetségútlevél program intézményi koordinátorával közösen tervezzék a jövőt. Együttműködési lehetőségekről beszéljenek és elhatározzák magukat az áprilisi találkozás mellett, ahol már a Tehetségfüzetek is átadják. Ígéretet kaptunk rá, hogy a legjobb eredményeket elért diákjaink munkái publikálásra kerülnek. A beszélgetés jól szolgálta a tehetséggondozással kapcsolatos eszmecserét, tapasztalatok megosztását!

Jövőre újra lesz Tehetségútlevél program az Eszterházy Károly Egyetemen! Ezt az igényt diákok, tanárok, hallgatók, oktatók és szülők is megerősítették.

Felkészítő tanárok: Tatár-Szilágyi Erika, Rózsa Erzsébet és Imri Erzsébet

Alkotóvágyukhoz további sikereket kívánunk!

Középiskolai beiskolázás

Kossuth Lajos Evangélikus
Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium

Cím: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.
Tel: 46/345-830
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Igazgató: Vígh Roland

Pályaválasztási felelős: Molnár Tünde

 OM azonosító:200002

 

A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje a 2017/2018-es tanévre

 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről

 és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

 2. számú melléklete alapján

1.     A felvételi eljáráshoz kapcsolódó rendezvények, foglalkozások

·         Nyílt nap

2017. november 8 - án szerdán 8:00-tól a miskolci 12:30-tól a vidéki tanulók és szüleik részére

Intézményünk az érdeklődő általános iskolás tanulók és szüleik számára évente nyílt napot szervez, amelyen tájékoztatást nyújt az intézménybe való bekerülés lehetőségeiről, az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról és az igénybe vehető szolgáltatásokról.

·         Előkészítő foglalkozások

Felvételi előkészítő foglalkozás indul 2017. októbertől 2018. január végéig a 8. osztályos tanulóknak magyar nyelv és irodalomból és matematikából (15 alkalom).

 

2.      A középfokú felvételi eljárást szabályozó jogszabályok

Főbb szabályokat a 20/2012. (VIII. 31.) nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet tartalmazza.

Aktuális határidőket a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről szabályozza.

 

3.     Képzési formáink

A gimnáziumi oktatás évfolyamonként három osztályban csoportbontásban folyik:

 • sajátos nevelésű igényű (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia 0001 tagozatkód),
 • általános tantervű (0011-es tagozatkód),
 • biológia egyedi tantervű (0006-os tagozatkód),
 • magyar nyelv és irodalom egyedi tantervű (0002-es tagozatkód),
 • emelt óraszámú angol (0003-as tagozatkód),
 • emelt óraszámú német (0004-es tagozatkód).

 

Szakképzés 1 vagy 2 éves nappali képzés:

 • OKJ 5414001 gyógypedagógiai segítő munkatárs (1 vagy 2 éves képzés)          (1 osztály 25 fő)
 • OKJ 5476203 szociális szakgondozó (2 éves képzés)                                        (1 osztály 30 fő)

A gyógypedagógiai segítő munkatárs a pedagógia ágazaton szakgimnáziumi érettségivel rendelkezőknek 1 éves képzés. Ez a szakképzés az érettségivel rendelkezőknek 2 éves.

A szociális szakgondozó szakképzés érettségivel rendelkezőknek 2 éves. Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szükségesek.

 

4.     A 9. évfolyamra történő felvételi eljárás részei

Felhívjuk figyelmüket, hogy intézményünk a felvételi eljárás keretében az írásbeli vizsgát előírja!

Központi írásbeli a nyolcadikos tanulók számára: 2018. január 20-án 10 óra.

Pótló központi írásbeli felvételi: 2018. január 25-én 14 óra. (A hiányzás okát hivatalos dokumentummal kell igazolni, orvosi igazolás bemutatása szükséges.)

Az általános iskolából a következő tantárgyak hozott eredményeit 5-8. évfolyamon vesszük figyelembe:

 • magyar nyelv és irodalom,
 • történelem,
 • matematika,
 • idegen nyelv,
 • fizika és
 • biológia.

Írásbeli vizsgarész: matematika, magyar nyelv és irodalom (szövegértés, logikai feladatok) 45-45 perc.

Szóbeli: van (amennyiben sajátos nevelési igényű, egyedi tantervű, emelt óraszámú, vagy pedagógia képzésre jelentkezik a tanuló).

 

20/2012. (VIII. 31.)) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

33. §(3) Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozatformájában hozza meg. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

 

Az SNI-s tanulóknak az írásbeli felvételin, kérelemre a következő kedvezményeket biztosítjuk:

 • magyar nyelv és irodalom tantárgyból amennyiben a szakértői véleménye tartalmazza
     o   a felügyelőtanár segít a felolvasásban,
     o   a rendelkezésre álló 45 percet – igény esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk,
     o   az írásbeli munkájához segédeszközt használjon.
 • matematika tantárgyból amennyiben a szakértői véleménye tartalmazza
     o   segédeszköz használatát engedélyezzük,
     o   a rendelkezésre álló 45 percet - igény esetén -15 perccel meghosszabbítjuk.

 Az igénybevett kedvezményeket az írásbeli vizsga értékelőlapján is feltüntetjük.

 Az írásbeli vizsga helye:

 • Bármelyik, a TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás KÖZPONTI ÍRÁSBELI vizsgájára” elnevezésű jelentkezési lapon megjelölt vizsgát szervező intézmény.

Az írásbeli értékelése:

 • Minden központi írásbeli feladatot a javítási útmutató alapján értékeljük. A vizsga eredményét az intézmény bejáratánál és az iskola honlapján is nyilvánosságra hozzuk a 20/2012. (VIII. 31.)) EMMI rendelet alapján.

 

20/2012. (VIII. 31.)) EMMI rendelet

40. § (1) A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel.

 

A szaktanárok által kijavított dolgozatokat az értékelő lapok átvételekor 2018. február 08 - án 800-1600 óráig lehet megtekinteni. A javítással kapcsolatos észrevételeket másnap 1600 óráig lehet benyújtani. A vizsgázó kérésére másolat készíthető, melyet az igazgató vagy megbízottja aláírásával, és az iskola pecsétjével lát el és ad át a tanulónak vagy a szülőnek.

 

A tanulói jelentkezés módja:

A felvételi kérelem benyújtása a központilag kiadott, és az általános iskoláknak a Hivatal által megküldött jelentkezési lapon történik.

A jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • az értékelőlap másolatát,
 • amennyiben a tanuló rendelkezik a szakértői véleménnyel, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága állított ki.

 Az összes szerezhető pont a felvételi eljárás keretében 100 pont.

 Az azonos pontszámot elért tanulók esetén:

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

40. §(3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni.

 • a halmozottan hátrányos helyzetűeket (igazolás szükséges),
 • a miskolci lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges),
 • akinek szülei, testvérei korábban iskolánk tanulói voltak,
 • az írásbeli eredménye jobb. 

„Szabad a pálya″

Pályaválasztási Kiállítás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 2016. november 16-17-én „Szabad a pálya... 2016" címmel Pályaválasztási Kiállítást szervez Miskolcon, a Generali Arénában.

Intézményünk várja a pályaválasztás előtt álló tanulókat, szüleiket, általános iskolai pedagógusokat. 

Keressék standunkat a galérián, ahol komplex információkat kaphatnak a 2017/2018-as tanévben induló tagozatainkról, Diáktanácsunk tagjai szívesen mesélnek iskolánkról.