Iskolatörténet

A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szagimnázium Miskolc város szívében helyezkedik el. A város Budapesttől 180 km-re található, Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelye. Keletkezését és fejlõdését kedvezõ földrajzi fekvésének köszönheti: itt találkozik az Alföld és a Bükk hegység, valamint a fõbb kereskedelmi útvonalak is itt metszették egymást.

A város a Szinva patak völgyében 12 km hosszan terül el a Sajó völgyéig. Iparának fejlõdését a német származású Fazola Henrik által létrehozott vaskohó alapozta meg a XVIII. század végén. A kilencvenes évektõl fokozatosan alakult ki a városban az egyetemi központ, ahol hozzávetőleg 15 000 hallgató tanul. Iskolánk a mai napig szoros kapcsolatot tart a Miskolci Egyetemmel, a végzõs hallgatók közül sokan töltik itt gyakorló tanításukat.

A város 190000 lakosa közül 12000 az evangélikus vallásúak száma. Trianon döntése következtében Eperjes – a Tara-parti Athén – Szlovákiához került. Ennek következtében 1920. február 15-én az egyháztanács elnöksége bejelentette, hogy az eperjesi tanítóképzõt a miskolci egyházközösséghez helyezi át. Az Evangélikus Tanítóképzõ épületét ezt követően, 1928-ban avatták fel. A képzõ padjai közül nemcsak Miskolc és környékére, de még az alföldi településekbe és városokba is kerültek ki az itt végzett tanítókból. A képzés 1948-ban az államosítással szűnt meg, helyette az állam óvónõképzõt, majd gimnáziumot és szakközépiskolát mûködtetett 2001. augusztus 15-ig.

2001. augusztus 16-tól újra az Evangélikus Egyház gondozásába került az állagában igen leromlott épület. Az elsõ egyházi beiskolázásra a 2002/2003-as tanévben került sor, a 9. évfolyamra 174 diák nyert felvételt. Az intézménnyel szomszédos Istvánffy Gyula Általános Iskola átvételét követően pedig elindult az evangélikus szellemiségű alapfokú oktatás is a 2011/2012-es tanév első osztályosaival. A 2014/2015-ös tanévtől a Reményi úti Óvoda átvételével vált teljessé többcélú intézményünk.

Az iskola 22 középiskolai és 14 általános iskolai osztályában, valamint 4 óvodai csoportjában jelenleg több mint 1000 gyermeket, diákot nevelünk, oktatunk. Az intézményben az egyes középiskolai évfolyamokon három gimnáziumi és kettõ szakközépiskolai osztály van. Érettségi után a 13. és 14. évfolyamon egy-egy osztállyal gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettséget adó képzés folyik. A gimnáziumi osztályokban emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket, (angol, német, francia, latin) a magyart, a matematikát és a biológiát. A tantestület létszáma 82 fõ.

Számtalan lehetõséget kínálunk diákjaink számára a szabadidõ hasznos eltöltésére is. Nevelési céljaink között kiemelt jelentőséget foglal el a sport, az egészséges életmód. Van színjátszó körünk, énekkarunk. Túra szakosztályunk túrái rendszeresek, hagyományos nyári táboraink (gyalogos „vándor-túra”, kerékpár túra) iránt mindig nagy az érdeklõdés.

A szabadidõs programok szervezésében nagy szerepet vállal a diákmozgalmat is összefogó diáktanács.