Szakképzés

Szakképzéseink:

54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (1 osztály 25 fő)

54 762 03 Szociális szakgondozó (2017/2018-as tanévtől) (1 osztály 30 fő)

 • Gyógypedagógiai segítő munkatárs

1 vagy 2 éves nappali képzés. 1 év: a pedagógia ágazaton szakgimnáziumi érettségivel rendelkezőknek. 2 év: érettségivel rendelkezőknek.

 

GYÓGYPEDAGÓGIAI SEGÍTŐ MUNKATÁRS
(54 140 01)

Időtartam: 2 év
Munkarend:
nappali
Korhatár
: Nappali tagozaton: 22 év

Időbeosztás: Nappali tagozaton: heti 5 nap, iskolarendszerben
Jelentkezés feltétele:
érettségi bizonyítvány
Jelentkezési határidő
: folyamatos

A szakma rövid leírása:

A gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Hatékony nevelői munkára a gyógypedagógussal együttműködve
 • Értelmezni az oktatási-nevelési követelményeket
 • Nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
 • A szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • Foglalkozások eszközeinek előkészítésére
 • Gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
 • Differenciált bánásmód alkalmazására
 • A különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • A gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
 • Ügyeleti és kísérési feladatok ellátására
 • Munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Szakmai követelménymodulok:

11464-12

Pedagógiai, pszichológiai feladatok

11465-12

Általános gyógypedagógiai feladatok

11466-12

Speciális gyógypedagógiai feladatok

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Az iskola által kiadott felvételi jelentkezési lap
 • Kézzel írott önéletrajz
 • A 12. tanévi év végi bizonyítvány és az érettségi bizonyítvány másolata.
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolásai: tüdőszűrés, mikrobiológiai lelet, bőrgyógyászati igazolás, háziorvosi igazolás.

A jelentkezők tanulói jogviszonyuk fenntartásával jogosultak: családi pótlékra, árvaellátásra, diákigazolványra, tankönyv és szociális segélyekre.

Vidéken élők a város kollégiumaiban kérhetnek és kapnak elhelyezést.

 

 • Szociális szakgondozó

Érettségivel rendelkezőknek 2 éves képzés. Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szükségesek.

 

Szociális szakgondozó
  (OKJ 54 762 03)

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 762 03
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Munkarend: nappali
Korhatár: 22 év
Időbeosztás: nappali tagozaton: heti 5 nap, iskolarendszerben
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány.

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával, a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.

Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélynyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni

- a különböző helyzetben élő emberek iránt empátiát, toleranciát kifejezni

- segítőkész kapcsolatot teremteni, nyitott hozzáállást tanúsítani

- konfliktust megoldani, konszenzusokat keresni

- klienseit és munkatársait motiválni

- általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

- a szociális problémákat felismerni, a problémákat értelmezni, feltárni

- a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni

- info–kommunikációs eszközöket és számítógépet használni

- rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni

- felmérni a közvetlen életveszélyt

- elsősegélyt nyújtani heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, sebészeti beavatkozást igénylő balesetek esetén

- az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni

- orvosi utasítás alapján alapápolási feladatokat ellátni

- gondozási feladatokat szakszerűen elvégezni

- megszervezni és segítséget nyújtania mindennapi életvitel és tevékenység elvégzésében

- segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban

- az alapvető emberi szükségleteket felmérni

- a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni, tárgyi feltételeit biztosítani.

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma, megnevezése:

10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei

10559–12 Elsősegélynyújtási feladatok

10556–16 Gondozási–ápolási feladatok

10574–16 Személyes gondoskodás

10575–12 Szociális szervezés

10576–12 Szakgondozási adminisztráció

11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)

11499–12 Foglalkoztatás II.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

·   Az iskola által kiadott felvételi jelentkezési lap.

·   Kézzel írott önéletrajz.

·   A 12. év végi bizonyítvány és az érettségi bizonyítvány másolata.

·   Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolásai: tüdőszűrő papír, bőrgyógyászati igazolás, háziorvosi igazolás.

 

A jelentkezők tanulói jogviszonyuk fenntartásával jogosultak: családi pótlékra, árvaellátásra, diákigazolványra.


 

A képzés leírása (tantárgyak, óraháló):

Szakképzési kerettanterv (kifutó) : Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Szakképzési kerettanterv (felmenő) : Gyógypedagógiai segítő munkatárs, Szociális szakgondozó
Szakmai és vizsgakövetelmény (kifutó) : Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Szakmai és vizsgakövetelmény (felmenő) : Gyógypedagógiai segítő munkatárs, Szociális szakgondozó