Szakgimnáziumi képzés

Szakgimnázium

A szakgimnáziumi oktatás évfolyamonként két osztályban csoportbontásban történik.

     4 évfolyamos, pedagógia

  •            felvehető létszám 60 fő
  •            tagozatkód 0055

     Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
     32 140 01 Óvodai dajka és
     52 761 01 Családsegítő asszisztens

Felvételi vizsga szakgimnáziumi osztályba jelentkezőknek

Központi írásbeli vizsga:

  • ·         Valamennyi tanuló számára az intézmény előírja az írásbeli felvételi vizsgát magyarból és matematikából a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga keretén belül ez a központi írásbeli.

A felvételi eljárás szóbeli részei:

Szóbeli felvételi vizsga:

  • ·         A pedagógiai szakgimnáziumba jelentkező diákok számára a felvételi eljárás során felvételi meghallgatást tartunk.

A felvételi alkalmával egy magyar nyelv és irodalom szakos tanár és egy pedagógia/pszichológia szakos tanár van jelen. A beszélgetés a jelentkező által kihúzott kérdésekre adott válaszok mentén zajlik.

A bizottság a felvételizők alkalmasságát vizsgálja a következő területeken:

  • ·         Jelölt motivációja, attitűdje, érdeklődési köre.
  •            Általános napi tájékozottsága.
  • Pedagógiai érzékenysége, empátiája (Mit tennél, ha…) konkrét pedagógiai szituáció értelmezésével, ill. képek, fogalmak magyarázatával.    
  • Kommunikációs készség felmérése olvasmányélmények alapján.
  • Egy szépirodalmi szöveg hangos, értő olvasása és értelmezése (szövegértés)
  • Egy szabadon választott vers (memoriter) előadása

 

 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat letölthető dokumentumai:

Foglalkozási napló (nyári összefüggő szakmai gyakorlat pedagógia ágazat)

Foglalkozási napló (nyári összefüggő szakmai gyakorlat pedagógia ágazat) - Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Tájékoztató 9. 10. 11. évfolyamos (Pedagógiai Szakközépiskola) tanulók nyári szakmai gyakorlatához

Tájékoztató 13. évfolyamos (Pedagógiai Szakközépiskola) tanulók nyári szakmai gyakorlatához

Értékelő lap