Központi felvételi menete

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben

 

A

B

 
 

Határidők

Feladatok

 

1.

2018. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 

2.

2018. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

 

3.

2018. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

 

4.

2018. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

 

5.

2018. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

 

6.

2018. december 7.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

 

7.

2018. december 12.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap igényüket.

 

8.

2019. január 19.
10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

 

9.

2019. január 23.

A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményének megtekintése
8:00-16:00-ig.
Az értékelő lapok átadása a szülőknek, tanulóknak. (ill. meghatalmazás után bárkinek)
A dolgozatok megtekinthetők, a javítással kapcsolatos észrevételeket másnap 16:00 óráig lehet benyújtani. A vizsgázó kérésére és költségére másolat készíthető (igazgató aláírásával, iskola pecsétjével kell átadni a tanulónak).

 

10.

2019. január 24.
14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

11.

2019. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

12.

2019. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 

13.

2019. február 26.
12:30

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében a 0001 tagozatkódra jelentkezőknek.

 

14.

2019. február 27.
12:30

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében a 0055 tagozatkódra jelentkezőknek.

 

15.

2019. február 28.
12:30

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében a 0002, 0003, 0004, 0006 tagozatkódokra jelentkezőknek

 

16.

2019. március 18.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

 

17.

2019. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában (kérjük a módosítást iskolánkban a titkárságon is jelezni).

 

18.

2019. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

 

19.

2019. április 9.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

20.

2019. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

 

21.

2019. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

22.

2019. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

23.

2019. május 6-17.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

24.

2019. május 6.
- augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. A rendkívüli felvételi eljárást a honlapon hirdetjük meg, és az általános iskolában szerzett jegyek alapján töltjük fel a hiányzó létszámot.

 

25.

2019. május 17.

A 2018. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

 

26.

2019. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 

27.

2019. június 20.
8:00-12:30

Beiratkozás a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnáziumba. .