Központi felvételi menete

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben

 

A

B

 
 

Határidők

Feladatok

 

1.

2017. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 

2.

2017. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

 

3.

2017. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

 

4.

2017. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

 

5.

2017. november 15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

 

6.

2017. december 8.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

 

7.

2017. december 13.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap igényüket.

 

8.

2018. január 20.
10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

 

9.

2018. január 25.
14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

10.

2018. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
Az értékelő lapok átadása a szülőknek, tanulóknak. (ill. meghatalmazás után bárkinek)
A dolgozatok megtekinthetők, a javítással kapcsolatos észrevételeket másnap 16:00 óráig lehet benyújtani. A vizsgázó kérésére és költségére másolat készíthető (igazgató aláírásával, iskola pecsétjével kell átadni a tanulónak).

 

11.

2018. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 

12.

2018. február 22.
12:30

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretébe Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében a 0002,0003,0004,0006 tagozatkódokra jelentkezőknek.

 

13.

2018. február 26.
12:30

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében a 0001 tagozatkódra jelentkezőknek.

 

14.

2018. február 27.
12:30

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében a 0055 tagozatkódra jelentkezőknek

 

15.

2018. március 14.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

 

16.

2018. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában (kérjük a módosítást iskolánkban a titkárságon is jelezni).

 

17.

2018. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

 

18.

2018. április 10.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

19.

2018. április 13.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

 

20.

2018. április 20.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

21.

2018. április 27.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

22.

2018. május 7-18.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

23.

2018. május 7.
- augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. A rendkívüli felvételi eljárást a honlapon hirdetjük meg, és az általános iskolában szerzett jegyek alapján töltjük fel a hiányzó létszámot. .

 

24.

2018. május 18.

A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

 

25.

2018. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 

37.

2018. június 21.
8:00-12:30

Beiratkozás a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnáziumba. .