Kapcsolat

Menzával kapcsolatos ügyintézés –

rendelés, lemondás, fizetés, tájékoztatás

 

Kapcsolattartó:          Vadászi Ágnes     -        ügyintéző

Elérhetőségek:

Telefon:                     46/345-830-as telefonszám 33-as mellék
E-mail cím:                Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Befizetés helye:        Gimnázium főépületében – Fsz./16-os szoba
                                 (régi orvosi szoba)

MENZÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Menzára jelentkezni az osztályfőnököknél lehet szeptember 1-jén, utána kizárólag a menza ügyintézőnél.

A feliratkozás fizetési kötelezettséget von maga után, mivel az ebéd leszállítása megtörténik!

Az a tanuló, aki feliratkozott menzára és később év közben meggondolja magát, vagyis nem kívánja az étkezést igénybe venni, a menza ügyintézőnél tud az ebéd lemondásáról intézkedni. Ameddig a lemondásról nem intézkedik az ügyintézőnél, addig fizetési kötelezettség terheli!

A menza térítési díjak befizetése készpénzben történik a főépület fsz. 16-os szobában.

A befizetés napjait havonta kifüggesztjük a bejáratnál és az iskola honlapján közzétesszük (www.klevai.hu).

További hónapokban rendelni étkezést csak azoknak tudunk, akik a megadott fizetési határidőkben befizettek, illetve jelezték menza igényüket.

A középiskolában a tanulók étkezési jegyet kapnak. Az étkezési jegyekből mindig az aktuális napot le kell vágni, és csak a jegy leadásával (ebédlőnél) lehet igénybe venni az étkezést. IGAZOLÁS NINCS, tehát ha valaki otthon hagyta a jegyét az csak 13:30 óra után tudja igénybe venni az étkezést!!

Ha az étkeztetést betegség vagy más ok miatt a tanuló nem veszi igénybe, köteles az intézmény menza ügyintézőjének (Vadászi Ágnes 46/345-830-as telefonszám 33-as mellékén) bejelenteni 9:00-ig személyesen vagy telefonon:

 1. a távolmaradást és annak várható időtartamát
 2. a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a diák mikor veszi igénybe újból az étkezést.

A kötelezett az 1) pont szerinti bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a menza térítési díj megfizetése alól. (A lemondott étkezésre szóló jegyeket kérnénk leadni az ügyintézőnél.)

Utólagos étkezés lemondást nem tudunk elfogadni igazolás ellenében sem, mert az ebéd leszállítása megtörténik.

Az aktuális heti étlap az iskola honlapján olvasható (http://klevai.hu/index.php/heti-menu).

Az általános iskolában háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy egyszeri (ebéd), a középiskolában egyszeri (ebéd) étkezésre van lehetőség.

Térítési díjak:

Menza térítési díjak

Teljes ár
(Ft/nap)

Kedvezményes 50%
(Ft/nap)

Óvoda    
      tízórai + ebéd + uzsonna 371 -
Általános iskola    
tízórai + ebéd + uzsonna 466 233
ebéd 314 157
Középiskola    
ebéd 330 165

FIGYELEM! A térítési díjnál csak érvényes, legkésőbb a befizetés időpontjában leadott igazolások alapján tudjuk a kedvezményeket érvényesíteni.

Az igénylő, a normatív kedvezmény igénybevételének jogcímével kapcsolatos körülményekben bekövetkező változásokat 10 napon belül köteles bejelenteni az intézmény részére – az ügyintézőnél.

A normatív kedvezmény csak a kedvezmény jogosultságát alátámasztó igazolás (intézmény részére történő) átadását követően vehető igénybe! Minden esetben egyeztetés szükséges az ügyintézővel, mert utólag a számlát nem tudjuk módosítani.

A normatív étkezési térítési díj kedvezményének mértéke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B § (1) és (2) bekezdése alapján:

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a
 2. az a) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a
 3. 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után ha nevelésbe vették az intézményi térítési díj 100%-a
 4. a 3) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül), gyermek után ha nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül, az intézményi térítési díj 100%-a
 5. ha olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek, gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a
 6. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

Elfogadható igazolások a Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a alapján:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntésről szóló határozat
 • három- vagy többgyermekes családok esetén:
  • iskolalátogatási igazolás a 16. életévét betöltött, 25 évesnél fiatalabb közoktatásban nappali rendszerű oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója esetén félévente szükséges;
  • A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.
 • tartósan beteg gyermek, tanuló esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, szakorvosi igazolás
 • fogyatékos gyermek, tanuló esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 • nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat

A dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek.

 

Nagycsaládosaknak nyilatkozatot kell kitölteniük (a Nyilatkozat itt letölthető), a családi pótlékról hivatalos igazolást, a testvérektől iskolalátogatási igazolást kérnénk. A nyilatkozatot és a mellékleteket legkésőbb szeptember 15-ig kérnénk leadni a menza ügyintézőnél.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőktől a határozatot kérnénk leadni. Azoknak a tanulóknak, akiknek év közben jár le a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kérnénk időben intézkedni a meghosszabbításról, hogy jogfolytonos legyen!

Az egészséges életmód alapja az egészséges táplálkozás. Sajnos a mai rohanó világban nem fordítunk elég figyelmet arra, hogy gyermekünk rendszeres étkezését figyelemmel kövessük. A diákok napjuk nagy részét az iskolában töltik, sokszor nem figyelve arra, hogy megfelelően étkezzenek.

A későbbi táplálkozási szokások fiatalkorban alakulnak ki, ezért fontos, hogy minden nap főtt ételt egyenek a diákok. Intézményünk menzáján élelmezésvezető állítja össze a napi menüt, mely tartalmazza mindazt a tápanyagot, melyre egy fejlődő szervezetnek szüksége van.

Kérjük a kedves szülőket, hogy minél többen vegyék igénybe gyermekeik számára az iskolai étkezés lehetőségét.