Eseménynaptár

Tisztelt Érdeklődők!

A 2015/2016 év eseményeiről készült összefoglalónkat letölthetik az alábbi linkre kattintva:

Eseménynaptár.pdf

2016/2017 év:

Óvodai események 2017. március

Óvodai események 2017. április

Óvodai események 2017. május

2017/2018 év:

"Ovikóstoló" - Óvodai nyílt nap

Óvodánk bemutatkozása

Óvodai beiratkozás- és nyári zárás időpontja

2018/2019 év:

Nyílt nap az óvodában

Beiratkozás 2016-2017 nevelési évre

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan óvodás lesz.

A családok életében fontos esemény az, amikor a kisgyermek óvodába megy. Ezután idejük nagy részét az óvodában töltik el és itt talál barátokra, társakra. Körültekintést igényel a legmegfelelőbb intézmény kiválasztása.

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, a felvételről is ő tájékoztatja a szülőket.

Vannak olyan kisgyermekek, akiknek különösen nagy megrázkódtatást jelent a családtól való elszakadás. Nagy türelemre van szükség ilyenkor a család és az óvoda részéről egyaránt. Az óvodában ezt az időszakot „beszoktatási időszaknak” nevezzük. Óvodapedagógusaink szeretettel, megértéssel, különleges figyelemmel fordulnak a kis óvodásokhoz, szülőkhöz egyaránt.

A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermeke neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára. Ebben az időszakban azonban már nem lesz egyedül. Segítséget, közreműködést kap szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusainktól, akik partnerei kívánnak lenni a teljes óvodai nevelési szakaszban.

A szülőnek joga van a szabad óvodaválasztáshoz, igénye szerint jelentkezhet gyermekével a lakókörzetén kívüli óvodába, egyházi, alapítványi vagy magánintézménybe. Ha az óvoda elutasítja a gyermeke felvételét, akkor a szülő az elutasító határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. 

Tudnivalók az óvodai beíratásról:

Időpont:

2016. április 25. (hétfő)
8.00 – 18.00 óráig,

2016. április 26. (kedd)
8.00 – 16.00 óráig.

2016. április 27. (szerda)
8.00 – 16.00 óráig.

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • TAJ kártyát,
 • valamint, ha van, a gyermek keresztlevelét

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva.

 Minden kedves szülőnek, gyermeknek sikeres és eredményes óvodaválasztást kívánunk!

 

Dolgozóink

Tagintézmény-vezető

Tiszócziné Szabó Zsuzsanna

Óvodapedagógusok

Kovács Judit


Kuhár Piroska

Lőrincz Mariann

Majorosné Kiss Katalin

Molnár Erika Mária


Molnár Nikoletta

Regősné Gömöri Csilla


Dajkák


Göncziné Sziklai Ilona

Kacsmarik Istvánné


Kukó Gáborné


Szemán Anita

Pedagógiai asszisztens

Nagy Gáborné 

Alapítványunk

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával óvodánk alapítványát és az evangélikus egyházat:

 

REMÉNYI UTCAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám:  18419977-1-05

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Technikai szám: 0035


Hozzájárulásaikat, adományaikat a következõ számlaszámra várjuk:

REMÉNYI UTCAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY
Budapest Bank: 10102718-36107115

 

Köszönet az 1%-ért:

REMÉNYI UTCAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

2017   230 026 Ft
2016   210 657 Ft

 

Az óvodáról

A REMÉNYI UTCAI TAGÓVODA BEMUTATÁSA

Óvodánk az Avas hegy lábánál, szép környezetben, a város központjában helyezkedik el. Négy csoporttal működik, 100-120 gyermek nevelésére alkalmas. 2500 m2-es jól felszerelt udvar biztosítja a mozgásfejlesztést, a szabadlevegőn való tartózkodást.

A gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése a család joga és kötelessége, az óvoda ebben kiegészítő, segítő szerepet tölt be. Óvodánkban szakmailag összehangolt, sokszínű óvodai nevelés valósul meg. Érvényesülnek azok az általános szakmai igények, melyeket a társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz.

2014/15-ös nevelési év szeptemberétől óvodánk Evangélikus Óvoda lett. Hagyományainkkal, kialakult szokásrendszerünkkel összeegyeztetve lehetőség van az ide járó gyermekeknek, hitoktatás keretén belül, a keresztyén életszemlélet befogadására. Életkoruk sajátosságaihoz igazodva ismerkednek a Biblia és az egyház tanításaival, imádságaival, ezáltal formálódik keresztyén világképük.

Óvodánkra jellemző a nyitottság, magas színvonalú, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes nevelés. A személyiségfejlesztésünk legfontosabb eszköze a játék, mely egyben az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.

Óvodai élettevékenységi formáin belül, mindennapjaink kiemelt színterei a művészeti ágakhoz tartozó tevékenységek:

            - rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

            - ének-zene, énekes játék, gyermektánc

            - verselés, mesélés.

Ezen területek, érzelmileg és életkori sajátosságok szempontból a legközelebb állnak az óvodás gyermekekhez. Segítik a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását, esztétikai fogékonyságukat, és egyben a kreatív önkifejezés eszközei is.

Alapfeladatnak tekintjük az anyanyelvi nevelést és a mindennapos, rendszeres egészségfejlesztő mozgás lehetőségének biztosítását.

Pedagógiai munkánkra a nevelő- képességfejlesztő funkció dominanciája a jellemző. Arra törekszünk, hogy az életkori és az egyéni sajátosságokat szem előtt tartva, játékosan, változatos tevékenységeken keresztül valósítsuk meg a nevelési feladatokat. Lehetővé tesszük a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését, környezettudatos szemléletük alakulását.

Fakultatív foglalkozási kereteken belül, szülői igények figyelembe vételével biztosítunk a gyermekek számára:

-          zeneóvoda keretén belül ének-zenei képességek továbbfejlesztését,

-          néptánc foglalkozást

-          játékos angol nyelvi foglalkozást,

-          sakk szakkört,

-          judo foglalkozást

-          hitoktatást

-          úszás és korcsolya oktatást.

Óvodánk jó hírnevét, elismertségét, kiváló színvonalon való működését nevelőtestületünk minden tagja folyamatosan segíti, egységesen és hitelesen képviseli.

Alapítvány is működik az óvodánkban: „Reményi Utcai Óvodásokért”. Célja a gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása és az udvari eszközök korszerűsítése.

  

Miért jó a mi óvodánk….

 • a város központjában, mégis jól megközelíthető helyen van
 • nagy, árnyékos udvaron játszhatnak a kicsik
 • nyugodt, családias légkör fogadja a gyerekeket, négy osztott csoportban
 • törekszünk a keresztyén életszemlélet alakítására
 • nyitottság, magas színvonalú, érzelmi biztonságot nyújtó, sokszínű nevelés jellemző a nevelőtestületre
 • a személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének a játékot tartjuk
 • a nevelést, képességfejlesztést kiemelten kezeljük
 • pedagógiai programunkban a kreativitás fejlesztését a művészetek eszközein keresztül valósítjuk meg
 • jellemző a fakultatív programok sokszínűsége

Az óvodánk bemutatkozását letöltheti az alábbi linkre kattintva:

Kossuth_Lajos_Evangelikus_Ovoda.pdf

További cikkeink...

 1. Kapcsolat