Az óvodáról

A REMÉNYI UTCAI TAGÓVODA BEMUTATÁSA

Óvodánk az Avas hegy lábánál, szép környezetben, a város központjában helyezkedik el. Négy csoporttal működik, 100-120 gyermek nevelésére alkalmas. 2500 m2-es jól felszerelt udvar biztosítja a mozgásfejlesztést, a szabadlevegőn való tartózkodást.

A gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése a család joga és kötelessége, az óvoda ebben kiegészítő, segítő szerepet tölt be. Óvodánkban szakmailag összehangolt, sokszínű óvodai nevelés valósul meg. Érvényesülnek azok az általános szakmai igények, melyeket a társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz.

2014/15-ös nevelési év szeptemberétől óvodánk Evangélikus Óvoda lett. Hagyományainkkal, kialakult szokásrendszerünkkel összeegyeztetve lehetőség van az ide járó gyermekeknek, hitoktatás keretén belül, a keresztyén életszemlélet befogadására. Életkoruk sajátosságaihoz igazodva ismerkednek a Biblia és az egyház tanításaival, imádságaival, ezáltal formálódik keresztyén világképük.

Óvodánkra jellemző a nyitottság, magas színvonalú, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes nevelés. A személyiségfejlesztésünk legfontosabb eszköze a játék, mely egyben az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.

Óvodai élettevékenységi formáin belül, mindennapjaink kiemelt színterei a művészeti ágakhoz tartozó tevékenységek:

            - rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

            - ének-zene, énekes játék, gyermektánc

            - verselés, mesélés.

Ezen területek, érzelmileg és életkori sajátosságok szempontból a legközelebb állnak az óvodás gyermekekhez. Segítik a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását, esztétikai fogékonyságukat, és egyben a kreatív önkifejezés eszközei is.

Alapfeladatnak tekintjük az anyanyelvi nevelést és a mindennapos, rendszeres egészségfejlesztő mozgás lehetőségének biztosítását.

Pedagógiai munkánkra a nevelő- képességfejlesztő funkció dominanciája a jellemző. Arra törekszünk, hogy az életkori és az egyéni sajátosságokat szem előtt tartva, játékosan, változatos tevékenységeken keresztül valósítsuk meg a nevelési feladatokat. Lehetővé tesszük a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését, környezettudatos szemléletük alakulását.

Fakultatív foglalkozási kereteken belül, szülői igények figyelembe vételével biztosítunk a gyermekek számára:

-          zeneóvoda keretén belül ének-zenei képességek továbbfejlesztését,

-          néptánc foglalkozást

-          játékos angol nyelvi foglalkozást,

-          sakk szakkört,

-          judo foglalkozást

-          hitoktatást

-          úszás és korcsolya oktatást.

Óvodánk jó hírnevét, elismertségét, kiváló színvonalon való működését nevelőtestületünk minden tagja folyamatosan segíti, egységesen és hitelesen képviseli.

Alapítvány is működik az óvodánkban: „Reményi Utcai Óvodásokért”. Célja a gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása és az udvari eszközök korszerűsítése.

  

Miért jó a mi óvodánk….

  • a város központjában, mégis jól megközelíthető helyen van
  • nagy, árnyékos udvaron játszhatnak a kicsik
  • nyugodt, családias légkör fogadja a gyerekeket, négy osztott csoportban
  • törekszünk a keresztyén életszemlélet alakítására
  • nyitottság, magas színvonalú, érzelmi biztonságot nyújtó, sokszínű nevelés jellemző a nevelőtestületre
  • a személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének a játékot tartjuk
  • a nevelést, képességfejlesztést kiemelten kezeljük
  • pedagógiai programunkban a kreativitás fejlesztését a művészetek eszközein keresztül valósítjuk meg
  • jellemző a fakultatív programok sokszínűsége

Az óvodánk bemutatkozását letöltheti az alábbi linkre kattintva:

Kossuth_Lajos_Evangelikus_Ovoda.pdf