TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0029

„Hasznosítható tudás és modernizáció a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában”

A pályázat hozzájárult a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, ezáltal elősegítette ezen tanulók felsőoktatási képzésbe való bejutását. A pályázat alapvető célja, a középfokú végzettséget szerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése volt, továbbá a felsőoktatásba, a felsőfokú szakképesítés megszerzéséhez vezető út megerősítése. A pályázat keretében 10 mentortanár fejenként 5 tanulót mentorált, melyek alkalmával nyomon követte a tanuló egyéni fejlődését, segítette sikeres tanulmányi előmenetelét, tehetségének kibontakoztatását. Pedagógusaink bevonásával összeállított szakmai koncepcióban olyan támogató programot dolgoztunk ki, amely a célcsoportot több szinten, több módon és több oldalról erősítette. Elsődleges célunk az volt, hogy diákjainkban felébresszük a belső motivációt, amely a projektidőszak alatt táplálta kitartásukat és aktivitásukat. A szülők bevonásával közvetlenebb és belsőségesebb megvalósítást érhettünk el.

A képzések és rendezvények mellett átdolgozásra került a pedagógiai program, továbbá a pályázat keretében a mentorált tanulók 2014. november 27-től 5 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Egerben.

Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege 45 362 920 Ft.

Projekt időtartama: 2013. 09.01.- 2015.01.31.

TÁMOP-3.1.4-12/2- 2012-0646

„Innovációk bevezetése a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában”

Intézményünk több mint 220 millió forintot nyert Európai Uniós forrásból képzésekre és rendezvényekre. A projekt a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását tűzte ki célul elsősorban. A pályázatnak köszönhetően az oktatásához a legmodernebb tan- és segédeszközök váltak elérhetővé. A projekt két éves időtartamú volt, amely alatt számos program és képzés valósult meg. Rendezvényeket több alkalommal tartottunk, szem előtt tartva az egészséges életmódra való nevelést, továbbá diákjaink új ismereteket szerezhettek a média felelős használata, a konfliktuskezelés, gazdasági és pénzügyi ismeretek, elsősegélynyújtás területein. Több alkalommal, mindkét feladatellátási helyen térítésmentesen táborokat szerveztünk, elsődlegesen az idegen nyelvek és sport privilegizálásával. A projekt időtartama alatt több száz diák bevonásával heti két alkalommal mindennapos testneveléshez kapcsolódó rendezvényeket tartottunk, tanulóink informatika, média szakkörökön mélyíthették ismereteiket. Pedagógusaink közel 60 képzésen vehettek részt többek között: közösségi szolgálatra való felkészítés módszerei, pályaorientáció, egészséges életmódra való nevelés, egészségvédelem, környezettudatos magatartás, természetismeret, tanulási és magatartási problémák felismerése és kezelése a pedagógiában témákban.

Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege 226.875.147 Ft.

Projekt időtartama: 2013. 03.21.- 2015.05.14.

Pályázatok

A bal oldali menüből választva informálódhat iskolánk eddigi nyertes pályázatairól.

TIOP- 1.1.1/07/1

2008-ban az iskolánk fenntartója, a Magyarországi Evangélikus Egyház részt vett a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése megnevezésű pályázatban.

Ennek keretében számos informatikai eszközzel gazdagodott iskolánk:

  • 13 db tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor)
  • 32 db Iskolai PC csomag (számítógép, monitor)
  • 1 db wifi csomag (access point)