Tudnivalók

Az egészséges életmód alapja az egészséges táplálkozás. Menzákon élelmezési szakértő által összeállított napi menü érhető el tanulóink számára, amely biztosítja a fejlődő szervezet számára szükséges tápanyagot.

Kérjük a kedves szülőket, hogy vegyék igénybe gyermekeik számára az iskolai étkezés lehetőségét!

Középiskolánkban ebéd igénybevételére van lehetőség. Menzára jelentkezni az osztályfőnököknél lehet szeptember 1-jén, utána kizárólag a menza ügyintézőnél. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a feliratkozás fizetési kötelezettséget von maga után, mivel az ebéd leszállítása megtörténik.

Az a tanuló, aki feliratkozott menzára, de év közben meggondolja magát, vagyis nem kívánja az étkezést igénybe venni, a menza ügyintézőnél tud az ebéd lemondásáról intézkedni. A fizetési kötelezettség a lemondás időpontjáig fennáll.

A befizetés napjait havonta kifüggesztjük a bejáratnál és az iskola honlapján közzétesszük

A menza térítési díjak befizetése készpénzben lehetséges a főépület fsz. 16-os szobában.

A további hónapokban csak azoknak a tanulóknak tudjuk biztosítani az étkezését, akik a megadott határidőig befizették a térítési díjat, illetve jelezték menza igényüket.

A tanulók étkezési jegyet kapnak. Az étkezési jegyekből mindig az aktuális napot le kell vágni, és csak a jegy leadásával lehet igénybe venni az étkezést. Ha valaki otthon hagyta a jegyét, az csak 13:30 óra után tudja igénybe venni az étkezést!!

Ha az étkeztetést a tanuló nem veszi igénybe (betegség vagy más hiányzási ok miatt), kérjük a szülőket, hogy azt az intézmény menza ügyintézőjének 9:00 óráig telefonon vagy személyesen jelentsék be.

Kérjük, jelezzék:

 • a távolmaradást és annak várható időtartamát,
 • a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az étkezést.

9:00 óráig történő bejelentés esetén a bejelentés napjától a távolmaradás idejére, 9:00 óra utáni bejelentés esetén a bejelentés napját követő naptól a távolmaradás végéig mentesül az étkezési térítési díj megfizetése alól. (A lemondott étkezésre szóló jegyeket kérnénk leadni az ügyintézőnél.) Utólagos lemondást nem tudunk elfogadni igazolás ellenében sem, mert az ebéd leszállítása megtörténik.

Az étkezés térítési díja – egyszeri étkezés (ebéd):

 • Teljes ár: 381 Ft/nap
 • Kedvezményes (50%)*: 191 Ft/nap
 • Diétás teljes ár: 610 Ft/nap
 • Diétás kedvezményes (50%)*: 305 Ft/nap

* FIGYELEM! A térítési díjnál csak érvényes, legkésőbb a befizetés időpontjában leadott igazolások alapján tudjuk a kedvezményeket érvényesíteni.

Heti menü

Menü letöltése: 50. hét (2019. december 9-13.)

Ügyintézés

Vadászi Ágnes

ügyintéző

Telefon

+36 46 345 830 – 33-as mellék

E-mail cím

 kossuthmenza@gmail.com

Befizetés helye

Gimnázium főépületében – Fsz./16-os szoba

(régi orvosi szoba)

Kedvezményes étkezés igénybevétele

Az arra jogosultak számára ingyenes, illetve kedvezményes étkezés vehető igénybe, az alábbi feltételekkel.

Az igénylő, a normatív kedvezmény igénybevételének jogcímével kapcsolatos körülményekben bekövetkező változásokat 10 napon belül köteles bejelenteni az intézmény részére – az ügyintézőnél.

A normatív kedvezmény csak a kedvezmény jogosultságát alátámasztó igazolás (intézmény részére történő) átadását követően vehető igénybe. Minden esetben egyeztetés szükséges az ügyintézővel, mert utólag a számlát nem tudjuk módosítani.

A normatív étkezési térítési díj kedvezményének mértéke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B § (1) és (2) bekezdése alapján:

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a
 2. az a) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a
 3. 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után ha nevelésbe vették az intézményi térítési díj 100%-a
 4. a 3) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül), gyermek után ha nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül, az intézményi térítési díj 100%-a
 5. ha olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek, gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a
 6. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

Elfogadható igazolások a Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a alapján:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntésről szóló határozat
 • három- vagy többgyermekes családok esetén:
  • iskolalátogatási igazolás a 16. életévét betöltött, 25 évesnél fiatalabb közoktatásban nappali rendszerű oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója esetén félévente szükséges;
  • A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.
 • tartósan beteg gyermek, tanuló esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, szakorvosi igazolás
 • fogyatékos gyermek, tanuló esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 • nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat

A dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek.

Nagycsaládosak esetében nyilatkozat kitöltésére van szükség. A családi pótlékról hivatalos igazolást, a testvérektől iskolalátogatási igazolást kérnénk. A nyilatkozatot és a mellékleteket legkésőbb szeptember 15-ig adhatók le a menza ügyintézőnél.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőktől a határozatot kérnénk leadni. Az év közben lejáró rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén kérjük, hogy a jogfolytonosság miatt időben intézkedjenek a meghosszabbításról!

X
X